Administratie- en belastingadviseurs
Van der Woude Adviesbureau | 10% korting bij lease blijft bestaan

10% korting bij lease blijft bestaan

10% korting bij lease blijft bestaan

Gaat u fosfaatrechten leasen of verleasen? Minister Schouten heeft aangegeven dat de korting bij het verleasen van fosfaatrechten blijft bestaan.

Korting bij verlease

Wanneer u fosfaatrechten verleaset worden de fosfaatrechten één keer 10% gekort. Voorwaarde is dat de fosfaatrechten in hetzelfde kalenderjaar weer naar de verleaser teruggaan. Meldt de leaser de teruglease pas in het volgende kalenderjaar dan wordt ook de teruglease met 10% gekort. Deze melding wordt dan als een ‘normale’ overdracht gezien.

Korting blijft ondanks motie

De Tweede Kamer heeft voor de zomer een motie aangenomen waarin werd gevraagd het (ver)leasen van fosfaatrechten in bepaalde situaties niet te korten. Minister Schouten geeft aan dat ze hiervoor geen mogelijkheden ziet. Als reden geeft de minister aan dat elke wijziging in het fosfaatrechtenstelsel aan Brussel voorgelegd moet worden, wat een tijdrovende procedure is met een onzekere uitkomst.

Teruggebeld
worden?