Administratie- en belastingadviseurs
Van der Woude Adviesbureau | Gebruiksnorm voor weiden of maaien?

Gebruiksnorm voor weiden of maaien?

Gebruiksnorm voor weiden of maaien?

Schaart u graasdieren van anderen in? De mestproductie van deze dieren moeten binnen uw gebruiksnormenberekening verantwoord worden. Let op als melkveehouder moet u hierdoor in uw gebruiksnormenberekening soms toch uitgaan van ‘beweiden’ in plaats van ‘alleen maaien’.

Weiden of maaien

Voor de gebruiksnormenberekening kiest u voor ‘grasland beweiden’ of ‘volledig maaien’, afhankelijk of uw dieren op stal staan of weiden. Er zijn twee situaties waarbij u wel dieren weidt, maar voor de gebruiksnormenberekening toch voor ‘volledig maaien’ moet kiezen:

U laat alleen jongvee van runderen (tot twee jaar) weiden. Het aantal stuks jongvee in de wei is niet groter dan het aantal melkkoeien op uw bedrijf.

U weidt alleen hobbymatig gehouden dieren.

Graasdieren inscharen

U moet wel rekenen met ‘beweiden’ als u graasdieren (zoals schapen) inschaart. Ondanks dat uw melkvee volledig op stal staat.

Stikstofgebruiksnorm

Voor ‘beweiden’ geldt een lagere stikstofgebruiksnorm dan voor ‘volledig maaien’. De werkingscoëfficiënt voor drijfmest van graasdieren is ook lager. Toch kan het gevolg zijn dat u minder stikstofruimte heeft voor bijvoorbeeld kunstmest. Dit speelt met name bij derogatiebedrijven op zand- en lössgrond.

Teruggebeld
worden?