Administratie- en belastingadviseurs
Van der Woude Adviesbureau | In 2022 85 kg korting stikstof bij mais na gras op zand en löss

In 2022 85 kg korting stikstof bij mais na gras op zand en löss

In 2022 85 kg korting stikstof bij mais na gras op zand en löss

U krijgt in 2022 eenmalig te maken met een hogere korting op de stikstofnorm als u op zand- of lössgrond mais gaat telen na het scheuren van grasland. De korting wordt 85 kg N/ha.

Eenmalige korting

De verhoogde korting geldt alleen voor 2022. U moet de korting toepassen als u grasland heeft vernietigd voorafgaand de maisteelt op zand- en lössgrond. De stikstoftotaalnorm (kunstmestnorm) wordt met 85 kg N per ha gekort. De korting is niet van toepassing wanneer u een grasvanggewas na mais of een grasgroenbemester vernietigt.

Verhoging ter compensatie uitgesteld vanggewas

Vorig jaar is de uiterste inzaaidatum voor het verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond uitgesteld. Ter compensatie van dat uitstel is eerder aangekondigd, dat de korting bij graslandvernietiging voor de maisteelt eenmalig wordt verhoogd. Normaal gesproken krijgt u ‘maar’ een korting van 65 kg N/ha. Dit is nu met 20 kg N/ha verhoogd.

Teruggebeld
worden?