Administratie- en belastingadviseurs
Van der Woude Adviesbureau | Informatie PAS-melding t/m 1 oktober

Informatie PAS-melding t/m 1 oktober

Informatie PAS-melding t/m 1 oktober

Wilt u uw PAS-melding laten omzetten in een formele toestemming? De uiterste datum voor het indienen van informatie is uitgesteld naar uiterlijk 1 oktober 2020. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Uiterlijk 1 oktober

RVO heeft de datum voor het indienen van informatie uitgesteld naar uiterlijk 1 oktober (was 13 augustus).

Voldoen aan voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het omzetten van uw PAS-melding naar een formele toestemming moest u op 29 mei 2019 aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uw activiteit was volledig gerealiseerd.

Uw activiteit was nog niet volledig gerealiseerd, maar u had toen al aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie.

U was nog niet begonnen met de activiteit, maar u was toen al wel aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Formulier RVO

U kunt de benodigde gegevens indienen door het invullen van een formulier op ‘mijn.rvo.nl’.

Teruggebeld
worden?