Administratie- en belastingadviseurs
Van der Woude Adviesbureau | Mestmengsel: hoogste werking telt

Mestmengsel: hoogste werking telt

Mestmengsel: hoogste werking telt

Gebruikt een mengsel van meerdere soorten dierlijke mest? Dan moet u goed kijken welke werkingscoëfficiënt u voor dit mengsel moet gebruiken. De werkingscoëfficiënt heeft u nodig om het te bepalen hoeveel stikstof van de dierlijke mest meetelt voor de stikstoftotaalnorm.

Hoogste werking telt

Gebruikt u een mengsel van meerdere soorten dierlijke mest? Dan moet u standaard rekenen met de hoogste werkingscoëfficiënt van de aanwezige mestsoorten. Deze werkingscoëfficiënt geldt dan voor het gehele mengsel.

Gevolgen afhankelijk van soort mest

In sommige situaties is de werkingscoëfficiënt van de verschillende mestsoorten in het mengsel niet gelijk. Dit speelt bijvoorbeeld bij het gebruik op zand- en lössgrond van een mengsel van rundveedrijfmest (60%) en varkensdrijfmest (80%). Maar ook als het mengsel dunne fractie (80%) bevat. Dit geldt voor alle grondsoorten. Voor het volledige mengsel geldt dan de hoogste waarde.

Stikstof apart bepaald?

Is de hoeveelheid stikstof van de gemengde mest voorafgaand het mengen per mestsoort bepaald? Dan mag u wel rekenen met de werkingscoëfficiënt van de afzonderlijke mestsoorten. Dit is meestal echter niet het geval.

Mengsel op het eigen bedrijf

Mengt u zelf mest in de opslag of voorafgaand het uitrijden? Dan geldt de bovenstaande uitleg ook in uw situatie. U zult meestal niet beschikken over aparte analyseresultaten van de afzonderlijke mestsoorten voorafgaand het mengen. Een aandachtspunt als u mest scheidt op uw bedrijf en de dunne fractie samen met uw drijfmest opslaat en uitrijdt.

Teruggebeld
worden?