Administratie- en belastingadviseurs
Van der Woude Adviesbureau | Tweede openstelling provinciale opkoopregeling eind 2021

Tweede openstelling provinciale opkoopregeling eind 2021

Tweede openstelling provinciale opkoopregeling eind 2021

Vanaf eind vorig jaar konden provincies subsidie aanvragen om gericht veehouderijbedrijven (piekbelasters) op te kopen met als doel de stikstofbelasting te verminderen. Eind dit jaar volgt een tweede openstelling. Heeft u interesse? Kijk dan of u binnen de voorwaarden past. Het verbod om elders een bedrijf te mogen starten, komt wellicht te vervallen. Dat is echter nog niet zeker.

Provinciale regeling

De ‘Maatregel Gerichte Opkoop’ (MGO) is een subsidieregeling voor provincies. Provincies kunnen subsidie aanvragen voor de aankoop van veehouderijbedrijven. Het gaat om bedrijven met melkvee, varkens, pluimvee, melkgeiten en/of vleesvee.

Minimale depositie vereist

Bedrijven die in de eerste openstelling opgekocht zijn, moesten een minimale stikstofdepositie van 2 mol per hectare hebben. Daarnaast moest het bedrijf gelegen zijn binnen een straal van 10 km van een Natura 2000-gebied. Het lijkt erop dat deze voorwaarden blijven bestaan. Wel wordt er nadrukkelijker naar de kosteneffectiviteit gekeken.

Gehele bedrijf

In eerste instantie koopt de provincie alleen de ‘productiefaciliteiten’ op. De provincie kan besluiten het gehele bedrijf te kopen. Echter voor de aankoop van de bedrijfswoning en het erf krijgt de provincie geen subsidie. Dit moet de provincie zelf financieren.

Zelf actie ondernemen?

De provincie is degene die de subsidie aanvraagt en verkrijgt. Het initiatief ligt daarom bij de provincie. Ook bepaalt de provincie of ze de aankoop doorzet. Echter heeft u interesse en voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden? Schroom niet om nu al zelf contact op te nemen met de provincie.

Teruggebeld
worden?