Administratie- en belastingadviseurs
Van der Woude Adviesbureau | Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen alleen nog digitaal indienen

Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen alleen nog digitaal indienen

Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen alleen nog digitaal indienen

Voert u mest forfaitair af naar bijvoorbeeld natuurterrein of een particulier? Of voert u mest af via boer-boertransport? Bij deze en alle andere forfaitaire transporten moet u vanaf 1 april het ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ altijd digitaal indienen. Het is dan niet meer mogelijk dit op papier te doen. De termijn van 10 werkdagen na transport blijft hetzelfde.

Minder fouten, betere controle

Bij het op papier indienen van een vervoersbewijs (VDM) worden in de praktijk nogal eens fouten gemaakt. Met het digitaal indienen van een VDM wordt deze kans kleiner. U ziet direct of u iets niet of niet volledig ingevuld hebt. Voor u als ondernemer is dit wenselijk om boetes te voorkomen. Daarnaast zijn de gegevens eerder inzichtelijk in het systeem van RVO.

Binnen 10 werkdagen indienen

Bij forfaitaire mesttransporten blijft de inzendtermijn van het VDM 10 werkdagen. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat papieren VDM’s van bepaalde forfaitaire transporten (bijv. boer-boer of afvoer naar particulieren) pas op een (veel) later moment opgestuurd worden naar RVO. Aangezien het digitaal indienen van een VDM ook uit het oogpunt van controle en handhaving van belang is, is de kans groot dat RVO de termijn van 10 werkdagen strakker zal gaan handhaven. Te laat indienen kan u op een boete komen te staan!

Teruggebeld
worden?