Administratie- en belastingadviseurs
Van der Woude Adviesbureau | Bedrijfsbeëindigingen en overdrachten

Bedrijfsbeëindigingen en overdrachten

Het doorrekenen en begeleiden van bedrijfsoverdrachten en bedrijfsbeëindigingen

Wilt u het bedrijf overdragen van vader op zoon, of besluit u om het bedrijf te beëindigen? Van der Woude Adviesbureau rekent voor u door wat de gevolgen zijn voor de toekomst. Bij bedrijfsoverdrachten wordt zowel naar de situatie van degene die het bedrijf overneemt als degene die het bedrijf stopt doorgerekend. Verder wordt er een advies gegeven over de toekomstige bedrijfsgrootte en bedrijfsontwikkeling en worden de verschillende knelpunten met u doorgenomen. Besluit u om het bedrijf te beëindigen, dan wordt bekeken hoe dit. ook fiscaal gezien, het beste kan worden gedaan.

Meer informatie over dit onderwerp?

Ga naar contact voor onze contactgegevens of kijk bij onze medewerkers en maak direct een afspraak!